Lambda spacer • O2 simulator

O2 simulator, Lambda spacer, mini katalysator, O2 emulator, Oxygen sensor simulator, Decat Emulator Hydrogen. Universal O2 simulator.

Fejlkode P0419: Fejl på bagerste lambda sonde

Lyser motorlampen? Fejlkode P0419. Fejl på bagerste lambdasonde. I mange tilfælde kan det hjælpe med en lambda spacer. Sørg dog altid først for at have udført grundig fejlsøgning, så du er sikker på, at det f.eks. ikke er lambda sonden der er defekt.